KONTAKT

Vi har vår ateljé på Kronan i Luleå, H5
Mobil: 072-700 07 14
E-post: mokksweden@gmail.com

Chris pratar engelska och finska
Monika pratar svenska och engelska

KKV, Kronan H5 Luleå • 072-700 07 14
© Mokk Sweden